Organisatie Ontwikkeling

Verandering begint bij de TOP


Management van organisaties vraagt zich steeds meer af hoe zij de onderneming wendbaarder kan maken. Hoe zij meer zelfsturing en ondernemerschap kunnen stimuleren bij hun medewerkers.

Vragen in dit kader zijn:

·Hoe zorgen we dat medewerkers en teams zelf verantwoordelijkheid nemen?

·In hoeverre ondersteunt onze organisatiecultuur de richting waar we naar toe                        willen?

· Wat vraagt dit van onze leidinggevenden?

·Welke faciliteiten ondersteunen dit in de organisatie?

Hierbij helpen we door:

·Op maat ontwikkelen van de business case met het management.

·Creëren van commitment voor de cultuurwaarden in de organisatie            door inspirerende en creatieve sessies.

·Begeleiden van cultuur verandering. Onze aanpak richt zich hierbij             zowel op de boven- als de onderstroom.

·Management en HR professionals ondersteunen bij de                               implementatie van ondernemerschap in de organisatie.

·Leiderschapsontwikkeling. Hier gaat het om vragen als:

o Hoe houd ik balans tussen sturing en ruimte geven?

oHoe creëer ik verbinding en transparantie in teams?

oHoe stimuleer ik eigenaarschap en zelfsturing?

oHoe zet ik medewerkers in hun kracht?

oHoe neem ik belemmeringen weg voor medewerkers?

oHoe coach ik medewerkers op ondernemerschap?



Wij ontwikkelen trainingen op het gebied van talent ontwikkeling, leiderschap en communicatie op maat, gericht op de visie, doelstellingen en cultuur van de nieuwe organisatie. Dit wordt ondersteund door een (digitale) toolkit (scans, feedback tools en inspiratiemateriaal)

Contactgegevens:

M: 06 38190530

Adres:

Acacialaan 14

3768 AR Soest